Тунелен способ

Един от вариантите за ремонт на тръбопроводи е така наречения тунелен способ, приложим при подмяна на инсталации за водопровод и канализация. Този метод позволява да се извърши подмяната без да се нарушава инфраструктурата. Ръчно или с машина се прокопава тунел, в който се полага и свързва тръбата. Ремонтният процес изисква стабилизация по време на изкопните работи.

Call Now Button