Видеодиагностика на канали

С помощта на високочувствителна камера ще Ви помогнем да видите канала „от вътре”.

Методът за видеодиагностика е приложим в хоризонтални и вертикални канали и отклонения. Камерите ни са с дълги жила, което позволява работа на големи разстояния и дълбочини в канализационната инсталация.

Видеодиагностика на канали се прилага преди аварийни или планови ремонти. В случаите, когато има повреда, а не се знае точното ѝ местонахождение, видеодиагностиката дава нужната информация. Така ремонтните действия се насочват точно към мястото на повредата, което спестява много време, разходи и труд.

Видеодиагностика на канали се използва не само преди, а и след завършване на ремонтни дейности. Чрез нея се проследява качеството на извършената работа, за да се отстранят евентуални пропуски.

Модерната технология за видеодиагностика е и първа крачка при безизкопен ремонт и саниране на канали.

След приключване на видеодиагностиката и обследването ще получите запис с високо качество на твърд носител.

ТЕХНИКА

„Бутаща” камера за видеодиагностика на канали на фирмата G.Drexl с обхват на действие 120 метра в тръби от ф 50 до ф 300. Камерата е снабдена с електронен брояч на метрите, софтуер за издаване на протокол и запис.

Ендоскоп – мини камера, супер тънка – 16 мм, цветна и записваща.

Робитизирана камера за инспекция на тръбопроводи IPEK ROVION, с възможност за наблюдение на канали с диаметър от 100 – 2000 мм, кабел с дължина 300 метра и софтуер за видеодиагностика на канали WinCam 8.

Камерата е с електронен брояч на метрите, 10 степенно увеличение на картината ( зум ), възможност за измерване на наклона, лазерно установяване на промени в диаметъра на тръбата и тяхната големина, измерване на големината на чужди тела в тръбата.

Call Now Button