За нас

Шалом ЕООД

Фирма Шалом ЕООД е основана през 1997 година. Днес тя е една от водещите фирми за ремонт и изграждане на съвременни системи за водопровод, канализация и отопление.

Какво правим

Работим успешно на пазара вече повече от петнадесет години и благодарение на натрупания опит, наличието на квалифицирани кадри и специализирана техника сме в състояние да изпълним обекти с най-висока степен на сложност.

Ремонт и саниране на канализационни тръби посредством високотехнологични автоматизирани системи
Изграждане на нови ВиК системи
Смяна на вертикални и хоризонтални щрангове за водопровод, канализация и отопление
Аварийни и текущи ремонти на ВиК инсталации

Фирмата е регистрирана с ПРОТОКОЛ № 0110/ 14.05.2009 год. в ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ за изпълнение на строежи със следния обхват:

ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения (съгласно чл.5, ал.1, т.1 от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя- Удостоверение №7498)
СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ: съгласно чл.5, ал.6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя- ПРВВЦПРС
ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи съгласно Националната класификация на икономическите дейности- позиция 45 „Строителство“- Удостоверение №4483
Call Now Button